Respekt – Trivsel – Utvikling

Selskapet er leverandør til NAV og tilbyr individuelle arbeidsretta tilbod som kvalifiserer til arbeidslivet.
Tilboda skal styrke og utvikle den enkelte. Felles for alle våre tiltak og tenester er at alle som ynskjer det vil kunne ha sin praksis, utprøving eller arbeid på arbeidsarenaer utanfor Nærtenesten as sine fysiske lokale.

Arbeidsarena for Nærtenesten AS og leverandør av transport og logistikk, lagringstenester, renovasjon, bunkringstenester for Statoil, eigedomsvedlikehald sommar og vinter, anleggsgartnartenester mm.

Leverandør av varig tilrettelagt arbeid (VTA),

Individuelt tilrettelagt tilbod,

Snu i Døra (ungdom).

Tenester

Nærtenesten

  • Arbeidspraksis i skjerma verksemd
  • Skreddersøm
  • Snu I Døra
  • Varig tilrettelagt arbeid
  • Introduksjonsprogrammet

Sunnfjorddrift

  • Distribusjon
  • Anleggsgartner
  • Renovasjon
  • Vedlikehald
  • Varehotell

Sunnfjord Drift as søkjer erfaren gravemaskinførar til fast stilling

Vi treng allsidige arbeidarar til å toppe vår produksjon.

Social LikeBox & Feed plugin Powered By Weblizar