Nærtenesten

 • Arbeidspraksis i skjerma verksemd
 • Skreddersøm
 • Snu I Døra
 • Varig tilrettelagt arbeid
 • Introduksjonsprogrammet
 • Sertifisert og dokumentert opplæring

Sunnfjorddrift

 • Distribusjon
 • Anleggsgartner
 • Renovasjon
 • Vedlikehald
 • Varehotell
 • Flytteoppdrag